nasermansori
مسائل تربیتی در آموزش و پرورش 
قالب وبلاگ

مقدمه

از بزرگترین خطرها که پیوسته جامعه ما را تهدید می کند پدیده ی جهانی شدن فرهنگ و بی حجابیاست باید سعی و تلاش کرد که جلو بی حجابی را گرفت و نگذاریم که جامعه رو به انحطاط و انحراف کشیده شود بنابراین استعمار سعی دارد که در راه جهانی شدن فرهنگ تلاش کنند تا جامعه اسلامی را مطیع جریانهای غرب کنند جریاناتی که آن ها را حرکت های جهانی می نامند.

همانا جهان غرب که در برخورد مستقیم نظامی با جهان اسلام با شکست مواجه شد دریادفت که رویارویی پرهزینه و طولانی مدت می باشد و در توانش نیست و دریافت که مقاومت جهان اسلام اتحاد و همبستگی آنان است.

اتحاد و انسجامی که به نوبه خود وابسته به بنای رعایت حجاب است

همانا خانواده ها توانسته اند از تبلیغ های ارزشمند و خصوصیات حجاب را به دیگر افراد جامعه برسانند و از این رو آنان توانسته اند یاد و خاطره تاریخی ، بینش ، فرهنگ ، هویت و ارزش های خودشان را حفظ کنند
بی تردید این یعنی مقابله با روند جهانی شدن بی حجابی که بهمعنی تأثیر و تعمیم چهارچوب مادی غرب بر تمام جوامع به طوری که طبق تحلیل اخیر جهان تبدیل به یک بازار متجانس می شود که پیرو قوانین مادی عرضه و تقاضا استبازاری که در آن فقط انسان و کالا در فضای پررزق و برق و بدون حد و مرز و بدون
نظام های ارزشمندی که این حرکت را به تعویق اندازد در حرکت است و از این جاست که نظم نوین جهانی مسئله زن را محور قرار داده است با وجود این امکان ندارد که انسان منصف این مظالم ریاد اجتمالعی را که بر زنان از حیث زن بوده واقع می شود منکر گردد و این مظالم اکثر به دوش زنان است و سهم آنان بیشتر است و این به خاطر تقلیدهای منحرف و جدایی از دستورات اسلام و بیحجابی است.

 

حجاب چیست

حجاب عبارت است از این که زن خود را بنحوی از نامحرم بپوشاند و اگر پشت پرده قرار گرفت عضو وبرآمدگی از او دیده نشود. از نظر اسلام زن باید حجاب را رعایت کند و یکی از فرایض دین مبین اسلام است تا باعث انحراف مردان نامحرم نشود هز آنچه در فقه اسلام بیان می شود گزاف و بی حجاب نیست بلکه تابع مصالح و مفاسدی است که در احکام می باشد حرمت شراب ، درغگویی ، خیانت در امانات و ... به ملاک مفاسدی است که در این ها وجود دارد.

واجب بودن حجاب و پوشش تمام بدن بیهوده نیست ، دارای مصلحتی فردی ، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی است که مورد توجه خدای بزرگ می باشد.

ترک پوشش لازم دارای مفاسدی است که ملاک نهی و طرف شارع مقدس اسلام قرار گر فته است لازم به بیان است که عقل به لحاظ محدودیت و بدان جهت که در محاصره غریزه احساسات ، خواسته های نفسانی قرار گرفته است قادر نیست به همه مصلحت ها و مفسدها پی ببرد و علت حقیقی در واجب و حرام مکروه و مستحب و مباح را کشف کند البته به نحو جزیی آنهم در برخی از احکام چنین کشفی دارد.

خدا امر فرموده است که زن خود را از نامحرم بپوشاند آیات 58 از سوره احزاب آیه 30 از سوره نور بیان کننده امر فوق است خدا مالک انسان است عقل حکم به اطاعت از مولا و مالک می کند.

نتیجه ی این عقل حکم می کند که به فرمان خدا زن باید خود را از نامحرم بپوشاند این دلیل برای زن مسلمان متعبد به دین بسیار عالی است او در مقابل این دلیل خاضع است و دیگر درباره ی حفظ پوشش صحیح حکمی استقلالی است این حقیقت نائل شده که بر زن واجب است که حجاب داشته باشد حجاب انسان را از شهوت و نفی هر گونه وابستگی شهوتی انسان را به رشد و کمال می رساند.

ترک پوشش حجاب محرک شهوت و حاکمیت غریزه بر عقل است و این مانع رشد و کمال انسان
می باشد. حفظ حجاب نتیجه ی عکس دارد رعایت پوشش حجاب جلوی تحریک شهوی و هوی و هوس را خواهد گرفت و ارضاء غریزه را در راههای قانونی آن هدایت خواهد کرد.

به حکم عقل هر چیزی که شرط لازم را برای صلاح و انجام وظیفه الهی باشد باید اجرا شود پس حفظ حجاب به عنوان شرط لازم عفت و حیاء و نابودی فحشا باید رعایت شود.

اگر قدری به جوامع به اصطلاح پیشرفته غربی و شرقی نظر کنیم یک نگاه به کشورهای در حال توسعه تابع دو بلوک (شرق و غرب) بیندازید خیلی دور نرویم به رژیم گذشته برگردیم و نگاهی به تهران بیندازیم یا خیلی دورتر نرویم همین الان به خانواده های لاابالی و بی حجابی یا بدحجابی بکنیم همه چیز برایمان روشن می شود عدم پوشش حجاب یکی از آن عواملی است که سبب انحراف غریزیه در زن و تحریک عریزه جنسی در مرد شده و موجبات انحطاط را پدید می آورد و جلوی رشد و کمال انسانی را می گیرد آیا می توانید زن بدحجابی را پیدا کنید که به مقام انسانی رسیده باشد یا فرزند و نسل سالمی را که دور از انحراف مادی ، سیاسی ، جنسی باشند پرورش داده باشد یا سبب انحراف جوانان نشده باشد به هر حال بدحجابی و بی حجابی یکی از عوامل ایجاد کننده انحرافات در غریزه جنسی است. انحراف در این غریزه ناهماهنگی را در میان قوای نفس به
وجود می آورد و این ناهماهنگی جلوی اصل رشد و کمال را می گیرد هر عاملی که مانع رشد و کمال انسانی باشد محکوم است نتیجه اینکه بی حجابی و بدحجابی محکوم است. حکم پوشش از جانب اسلام برای زن به خاطر مصالح اجتماعی است و بدان جهت است که مفاسدی را به وجود نیاورد لذا پوشش زن باید به نحوی باشد که مصلحت فردی و اجتماعی را در بر داشته باشد لباس های جلف و نازک با شکل های مختلفش که نظرها را به خود جلب کند و شهوات نفسانی را برانگیزد در اصطلاع شرع و دین حجاب و شهر محسوب
نمی شود.

امام خمینی می فرماید: واجب است تمام بدن زن به جز قرص صورت و دست ها تا مچ از نامحرم پوشیده شود و لباس مذکور اگر مقدار واجب را بپوشاند مانع ندارد ولی پوشیدن چادر بهتر است و از لباس هایی که توجه نامحرم را جلب کند باید اجتناب شود.

خدای بزرگ در قرآن سوره نور می فرماید: ای پیامبر به زنان با ایمان بگو دیدگان خویش را از مردان نامحرم بخوابانند و نهانگاه و  دامن خویش را از نظرها بپوشانند و مواضع زیور و آرایش را ظاهر نسازند مگر آنچه از آن مواضع ظاهر است.

این آیه پوشش کامل را به خانم ها سفارش می کند و در ادامه آیه 30 سوره نور می فرماید زینت و زیبایی خود را ظاهر نسازند مگر برای شوهران یا پدران شوهر یا فرزندان یا فرزندان شوهران خود و بقیه محرم و آن طور پای بر زمین نکوبید که زیورهایشان  ظاهر شود به سوی خدا برگردید خدا توبه پذیر است و در آیه 29 سوره نور می فرماید: ای پیامبر به مؤمنین بگو دیدگان خویش فرو بندند و اندام و دامنشان را بپوشانند این برای آنان پاکیزه تر است زیرا که خدا آگاه است به آنچه می کنند پس خدا به ما دستور داده که حجاب رعایت شود چون واقعاً حجاب از انحرافات اجتماعی جلوگیری می کند. مرد نیز باید نگاه خود را بپوشاند و از پوشیدن
لباس هایی که هوس ها را بر می انگیزد جداً خودداری کنند. پس در دو آیه 29 و 30 سوره نور ملاحظه کردیم که علاوه بر مسأله پوشش بیان می دارد که مرد و زن باید از نظر به یکدیگر اجتناب کنند.

حضرت محمد (ص) می فرماید: کسی که چشمش را از احرام پر کند خداوند روز قیامت چشمش را از آتش پر می کند مگر اینکه توبه کند و به سوی خدا بازگردد.

امروزه حجاب توانسته جایگاه حقیق خود را میان متفکران غربی پیدا کند و زمینه ساز گرایش آنها به دین اسلام شود چون حجاب جایگاه ویژه ای در میان تمام ادیان دارد. تنها مختص اسلام نیست متأسفانه به علت تحریف در ادیان الهی مسأله حجاب با رویکردی مفرضانه و با اهدافی استکبارانه و به فساد کشیدن جامعه دگرگون شده است به طوری که گویی حجاب در این ادیان جایگاهی نداشته در صورتی که با مطالعه تاریخ ادیانی چون مسیحیت ، یهودیت و دیگر ادیان نشان داده که حجاب یکی از عناصر و احکام تشریفی است. امروزه با وجود تلاشهای استکبار برای جلوگیری از حجاب این پدیده حجاب توانسته جایگاه خود را پیدا کند.

رعایت حجاب در بهداشت و روان افراد بسیار تأثیرگذار است به طوری که اضطراب و نگرانی را کم کرده و موجب بالا رفتن اعتماد به نفس اشخاص می شود.

جدیدترین تحقیقات نشان داده زنانی که مایل به نشان دادن خود به نامحرمان هستند به توانایی های درونی خودشان اعتماد ندارند و از همین رو به استفاده از جاذبه های ظاهری خود روی آورده اند. روان شناسان به تفکرات تربیتی متفاوت به عنوان آفتی برای پرورش دینی کودکان و نوجوانان اشاره کرد و می گویند جامعه دارای تفکرات متفاوت و سبک هاب مختلف تربیتی است بنابراین لازم است در مرحله اول پدران ، مادران و معلمان مدارس نسبت به جایگاه و اهمیت حجاب توجیه شوند تا در مرحله دوم با آموزش مفاهیم عفاف و حجاب از سنین خردسالی بتوانیم شاهد شکل گیری یک جامعه دینی یکپارچه باشیم و نفاق ها و دوگانگی شخصیتی موجود که بر اثر تربیت های چندگانه است برطرف شود.

رسانه ها تأثیر فراوانی بر جامعه دارند بخصوص رسانه های تصویری و نقش آن در ترویج فرهنگ عفاف و حجاب مخاطبان در سنین جوانی و نوجوانی به صورت ویژه ای از رسانه ها مخصوصاً رسانه های تصویری الگو می پذیرند بنابراین لازم است رسانه ها به شکلی جذاب مسألبه پوشش را برای مخاطبان مطرح کنند و ویژه
برنامه هایی را با تکیه بر تحقیقات محکم تربیت دهند که باعث جذب نوجوانان و جوانان گردد چون جامعه ما اکثراً جوان هستند و باید قبل از غربی ها که می خواهند با تبلیغات وسیعی که دارند بی حجابی را رواج دهند رسانه های خودمان در مورد حجاب و جلوگیری از بی حجابی دست به کار شوند چون غربی ها می دانند که حجاب سنگری محکم در برابر افکار شیطانی آنهاست تبلیغات زیادی می کنند که بیحجابی را رواج دهند پس ما باید حجاب را بیشتر رعایت کنیم تا آنها نتوانند به اهداف خود برسند.

بنابراین نظر دادن مطلق در مورد حجاب و بدون ارزیابی و هماهنگی با مسائل دیگر نمی تواند به عنوان نظر جامعی مطرح شود مگر در سطحی که هدف بیان اشتراک کلی مسأله حجاب و یا بیان محور کلی تصمیم گیری در این مسأله باشد و باید با رعایت کردن حجاب تمام دستورات دین اسلام را  رعایت کنند تا جامعه سالم و پاک داشته باشیم.

اگر پا به جامعه غربی بگذاریم و به دقت در رفتار و روابط اجتماعی آنها بنگریم حیاط فردی و اجتماعی را بر دو محور خواهیم یافت : 1- احساس و تجربه 2- شهوت و ارضاء امیال حیوانی.

پراگماتیسم ، شناخت تجربی را محور واقعیت قرار دارد و فرویدیسم غریزه جنسی را.

دنیای غرب که از کلیسا سرخورده و پایه خشک آن نمی توان تحمل کرد به استقبال این دو روی آوردند و به یک زندگی ماشینی و مادی همراه با آزادی شهوانی روی آوردند و حیاتی بر اساس شهوت و احساس بنیان نهاد.

در دیدگاه شهوانی غرب حجاب یعنی به اسارت کشیدن دو زن است حجاب علت سرخوردگی شهوانی است و آنها درباره حجاب دروغ هایی را سرهم کردند که بتوانند جامعه را در راه شهوانی هدایت کنند به عقیده فروید اخلاق کهن و حجاب باید واژگونشود و اخلاق جنسی و شهوانی باید جایگزین آن شود.

به نظر او اخلاق جنسی کهن را بر اساس محدودیت و ممنوعیت است و باید این ممنوعیت ها و
محدودیت ها از بین برود معنای از بین بردن ممنوعیت این است که حیاء و عفت و ارضاء شهوت از طریق ازدواج مشروع از میان بردارد و به زن آزادی بدهند و با آرایش و قیافه مهیج به اجتماع وارد شوند و به مردان اجازه دهند آن طور که می خواهند با زن معاشرت داشته باشند.

غرب می خواهد با نام آزادی و تمدن عظمت انسانی را قربانی شهوات کند. آزادی زن در غرب ، آزادی در سرنوشت ، عقیده ، سیاست ، تفکر و اقتصاد نیست بلکه آزادی در شهوت است. آزادگی در بندگی شهوت نیست آزادی در عبودیت خداوند است.

دولت های غربی نه تنها با نام آزادی شهوانی افکار ملت های خویش را بند کشیدند و عزت و عظمت انسانی و معنوی را از آن ها گرفتند بلکه برای به زیر کشیدن ملت های دیگر از همین روش شهوانی و بی حجابی استفاده می کنند و ملت های مسلمان را عمداً به سوی این بینش سوق می دهند  و هر کشوری راه آنها را ادامه می دهد فساد در جامعه آنها بیداد می کند پس باید مسلمانان بیدار باشند که گول تبلیغات کشورهای غربی را نخورند و به دین خود پایبند باشند اگر از کشورهای غربی تقلید کنند کم کم بر اثر بی حجابی و شهوت پرستی اراده ها سست می شود بیماریهای مقاربتی زیاد می شود و جامعه به لجن کشیده می شود و دیگر کاری از دست کسی بر نمی آید. بی حجابی اصل و نسب جامعه را زیر سؤال می برد دین را با سؤال هایی زیر سؤال می برد پس باید خواهران آگاه باشند و خود و جامعه خود را زیر سؤال نبرند که دل غربی ها را شاد کنند و آنها را به اهداف خود نزدیک کنند.

خواهران باید توجه کنند که آیا آزاد گذاشتن زن به این که با هر شکل و لباس و ظاهر بی حجابی در اجتماع ظاهر شود ارزش اجتماعی او حفظ شده و جامعه را سربلند می کند؟

آیا او را با هر مرد نامحرمی تنها گذاشتن و دوست شدن با مردان نامحرم موقعیت اجتماعی آنها حفظ
می شود؟

آیا نادیده گرفتن مسائل محرم و نامحرم و قراردادن زن در منظر مردم  و اجتماع ارزش اجتماعی و انسانی زن حفظ می شود؟

در دنیای غرب و شرق و جوامع زیرنفوذ این دو بلوک زن را از دید شهوت و تجارت و کالاهای تجاری
می بینند وسیله ای که می تواند راه گشای غرب و شرق باشد وسیله ای که فحشا را گسترش می دهد ابزاری که تخدیر کننده اجتماع است وسیله ای که جوانان با استعداد و نابغه را از کار می اندازد و مانع رشد کشورهای ضعیف می شود.

اما دید اسلام این نیست زن و مرد هر دو از روح الهی برخوردارند که خدا در (سوره ص آیه 72) می فرماید: از روح خودم در انسان دمیدم. این آیه زن را نیز در بر می گیرد.

آیا مگر زن در اسلام تحقیر شده است؟ آیا اسلام زن را وسیله تجارت و شهوات قرار داده یا بهایی خوب را به زن داده ؟

در اسلام حجاب کرامت است و اگر قرار باشد با زور و تحمیل آن را رواج دهیم این اهانت به دین اسلام است باید خودمان بدون زور و تحمیل آن را رعایت کنیم حجاب در اسلام اخلاق آرمانی است حجاب باید به عنوان مقابله با استکبار و مقابله با فساد همراه با عشق و ایثار پوشیده شود شاید کسی بگوید که به هر حال
می بایست حجاب رعایت شود و جلوی بی حجابی که جزو محرمات است گرفته شود بله می بایست جلوی محرمات را گرفت اما یک امر مستحب می بایست با عزت و کرامت رواج پیدا یابد.

به هر حالموضوع بحث درباره حجاب و تکامل اجتماعی و قوانین اجتماعی است و باید در صدد بیان یک برنامه اجرایی بود که به بهترین شیوه آن را رواج داد باید همه بزرگان دین با برنامه های خوب آن را رواج بدهند و حضور مردم در این برنامه های رواج حجاب و مبارزه با بیحجابی مؤثر است و باید همه با هم تلاش کنیم که جامعه ی سالم و پاکیزه داشته باشیم سعی کنیم حجاب را یک نوع ارتباط قاعده مند بدانیم و حجاب را از کل درک نماییم.

اگر قرار باشد حجاب با تحقیر ترویج شود قطعاً حجاب از جامعه رفع می شود باید حجاب با احترام ترویج شود.

بنابراین چادر به عنوان یک حجاب آرمانی است که ارزش سیاسی بالایی دارد. یعنی غرب بی دلیل با چادر مقابله نمی کند بلکه علت این است که غرب به این وسیله با یک اخلاق اسلامی مقابله می کند غرب می داند اگر نظام ارزش دینی تغییر کند به آسانی می تواند بر مردم حکومت کند چون غرب نمی تواند در آن صورت که وجدان بشر متوجه ارزش های اسلامی است با دعوت به آخرت و دعوت به ایثار به مدیریت خود ادامه دهد.

به عبارت دیگر وقتی حجاب را به معنای طرفداری نسبت به اسلام و رفراندوم علیه اخلاق فاسد استکباری بدانیم و آن را اخلاق ترویج یافته از طرف انبیاء بدانیم آن گاه به نظر می رسد برای خانم ها خیلی آسان است که در مواقعی خاص باحجاب باشند.

مهمترین ترویج حجاب آشکار کردن زشتی ها و پلیدیهای بی حجابی است باید چهره گریه و زشت
بی حجابی و مشکلات ناشی از آن را به مردم نشان دهیم.

در این برهه ی زمانی و با توجه به حساسیت موضوع عفاف و حجاب و هجمه ی دشمنان به فرهنگ اصیل ایرانی باید هوشیارانه و با برنامه ریزی صحیح به این مسئله توجه کنیم و باید آگاهانه برنامه ها و فعالیت های فرهنگی مناسبی را تولید و در برابر فرهنگ سازی نادرست غرب فرهنگ ارزشمند اسلامی را معرفی کرد.

حضرت محمد (ص) می فرماید: زنان و دختران با حفظ حجاب و پوشیدگی بزرگترین خدمت را به خانواده ، جوانان و جامعه می کنند زیرا پاکی را رواج می دهند.

بی حجابی مخالف فرمان خدا است پسکسی که از فرمان خدا سرپیچی کند در آتش جهنم می سوزد
بیحجابی جامعه را آلوده می سازد و فساد را گسترش می دهدو مغزها را بی خود و از کار می اندازد.

بی حجابی به شخصیت پاک زن لطمه وارد می کند و ارزش اجتماعی او را از بین می برد.

حضرت علی می فرماید هر نگاهی که از آن عبرتی حاصل نشود ، لهو و بازیچه است و انسان باایمان از لهو و بازیچه دوری می کند. پس باید طبق فرموده حضرت علی انسان از کارهای زشت و ناپسند دوری کند.

امام رضا می فرماید: بی حجابی خواسته های نفسانی را تحریک و غریزه را بر عقل حاکم می کند.

پس اگر انسان به خواسته نفسانی خود جواب دهد و از راه های نادرست استفاده کند جامعه را به سوی فساد سوق می دهد.

روسری ها و مانتوهایی که از لحاظ رنگ و چسبندگی نمایاندن برجستگی های بدن موجب جلب نظر و تحریک آمیز هستند مصداق حجاب و بی بند و باری و روابط آزاد جلوی ازدواج و سنت پیامبر اسلام را
می گیرد.

بی حجابی تقلید کورکورانه از بیگانگان است و معنای صریح آن جهل و نادانی است و انگیزه روشن آن از خودباختگی و عدم استقلال است.

زنان و دختران با بی حجابی و بدحجابی خود و رعایت نکردن شئونات اسلامی بزرگترین خیانت را به خانواده ، جوانان و جامعه می کنند زیرا فساد را رواج می دهند.

خانواده هایی که از تعالیم دینی فاصله می گیرند به یک فرهنگ برزخی بین اسلام و خواسته های نفسانی خود می رسند بسیاری از عقاید آنها رنگ مذهبی و دینی ندارد اینان همان کسانی هستند که دین را فقط به زبان اظهار می کنند و با کمترین سختی یا تضاد و با تمایلشان به راحتی از دین خدا چشم پوشی می کنند.

یکی از مسائل مهم اجتماعی که از ابعاد مصنوعی مبارزه با نفس برخوردار است پوشش دینی است که در خانواده های شبه مذهبی از جایگاه مناسبی برخوردار نیست و فرزندان آنها نیز به فرهنگ تسامح به دین که از رهاوردهای تربیتی والدین است خو می گیرند و در نتیجه فرزندان آنها نیز نسخه های تکراری آنها خواهند بود یعنی آنها نیز فرهنگ بی اعتنایی به احکام دینی را دنبال می کنند. بخشی از بدحجابی های جامعه منسوب بهاین خانواده ها و والدین شبه مذهبی است که از غیبت دینی نهی مانده اند خوشا به حال آن دختری که از مادری عفیف و پوشیده برخوردار است که روحیه چنین مادری بهترین زمینه حجاب او خواهد بود.

حجاب و عفاف پدیده  مذهبی - ارزشمهمی در تعالیم اسلامی است و توجه به زمینه های فرهنگی ، اجتماعی به عنوان بستر آن بسیار شایسته و لازم است و اشاعه و تعمیق آن نیازمند آموزش های بنیادین و مداوم در خانواده ، مدرسه ، دانشگاه و اجتماع است.

خانواده ها باید بر پایه اسلامی باشد و فرزندان خود را بر پایه ی دین اسلام تربیت کند وظیفه هر پدر و مادری است که فرزندان خود را خوب تربیت کنند.

همه می دانیم که حجاب برای زن یک سنگر است که در پس آن سنگر می تواند از دین و آرمانهای خود دفاع کند و حجاب برای انجام کارهای روزمره هیچ مانعی ایجاد نمی کند.

حجاب کار و تلاش زن و مرد را پربارتر می کند و خسارات ناشی از روابط غلط زن و مرد را کمتر می کند به سخنانی از حضرت محمد(ص) توجه می کنیم که می فرماید:

شرم و حیا بخشی از ایمان است – پاکدامنی زیور زنان است – خداوند زنان مردنما و مردان زن نما را لعنت کرده است – دختران باحجاب فرزندان خوبی هستند هر کس یکی از این دختران را داشته باشد خداوند او را مانع عذاب وی قرار می دهد – بهترین زنان ، زنی است که باعفت و پاک باشد.

حضرت محمد (ص) به حضرت فاطمه می فرماید: ای فاطمه هر زنی که خود را بیاراید و از خانه بیرون رود و مردم او را ببینند فرشتگان او را لعنت می کنند و او همواره در غضب خداوند است.

حضرت علی (ع) می فرماید: حفظ حجاب و عفت زن به حال خودش سودمند تر و موجب پیداری بیشتر زیبایی اوست.

امروزه دشمن ایمان ، اعتقادات ، اخلاق و مصونیت نوجوانان و جوانان ما را نشانه گرفته است و توجه به
ارزش های اسلامی به ویژه حجاب و عفاف اسلامی یکی از مهمترین مواردی است که موجب بالا رفتن ضریب امنیت اخلاقی در جامعه می شود.

اسلام مخالف زینت و آرایش زن نیست بلکه تأکید دارد که زنان برای شوهرانشان خودآرایی کنند نه برای افراد جامعه و نامحرم تا جامعه را به فساد بکشند و لازمه پیشرفت و دین و کشوری را که در آن زندگی می کنیم حجاب است.

حجاب و عفاف برازنده یک ایرانی است چرا که از قدیم بخصوص قبل از ظهور اسلام هم حجاب میان مردم ایران معنای وسیعی داشته و کاملاً نهادینه بود و هم عفت از سرآمدان اخلاق ایرانی بود.

یکی از دلایل بزرگی که مردم ایران را به سوی اسلام سوق می داد همین وضعیت پوشش حجاب و منش اخلاقی عفت و پاکدامنی بود فهم مردم ایران از حجاب و عفاف تا جایی بود که مرد و زن با لباس های خاص خود حتیمسلمانان را تحت تأثیر قرار داد به نحوی که چادر به عنوان یکی از لباس های اصیلی ایرانی به عنوان حجاب اسلامی مطرح شد و الان هم همین طور است.

آثار این پوشش یعنی حجاب اسلامی که زیشه در حیا و نجابت دارد باعث می شود:

الف: امنیت چشمی و گوشی و زبانی در میان مردم حاکم می شود.

ب: ریشه ی دوستی های واقعی و اعتماد در بین مردم گسترش می یابد و کلاهبرداری ودوز و کلک برچیده

می شود.

ج: انسان به انسانیت خود نزدیک و نزدیکتر می شود و حس گرمی میان قلب ها معنایی غیر از شهوت پیدا می کند.

و اما پوشش حجاب باعث می شود:

الف: باعث گسترش عفت می شود و بر عمق و معنای آن می افزاید.

ب: موجب می شود که نگاه ها از جسم و شهوت به احساسات بشری و ضمیر عقل و اخلاقی معطوف شود.

ت: موجب می شود حریم امن و خصوصی افراد مورد تعرض خواسته و یا ناخواسته دیگران قرار نگیرد.

ج) موجب می شود که فرصت طلبان و کسانی که از انسان ، فقط بدن او را می فهمند ، بی توفیق بمانند.

د) موجب می شود جامعه پاک و سالم باشد و از فساد جلوگیری شود.

ح: خانواده ها تحکیم بشری پیدا می کنند و با دلگرمی زندگی می کنند.

م: موجب می شود انسان ها با خیال راحت زندگی کنند و کمتر به فکر ناموسشان باشند.

و باید بدانیم که چرا این موهبت الهی مورد تعارض استکبار و دشمنان اسلام قرار می گرد و آن را
ضدبشری و ضد آزادی می نامند و روی آن تبلیغات بسیاری می کنند.

الف) دشمنی با اسلام به عنوان یک مکتب پاک اسلامی.

ب) عدم فهم ایرانی بودن حجاب و فراموش کردن لوطی گری و مشتی گری ایرانی ها.

ج) جریان سیاسی همیشه مخالف که بدون فلسفه مخالفت نمی تواند زنده بماند.

د) معرفی شدن حجاب به عنوان یک نماد سیاسی نه به عنوان یک فرهنگ ایرانی – اسلام و سوء استفاده ابزاری از حجاب.

هـ) منتسب کردن امر حجاب به گروهی خاص و قشربندی بین مردم – مانند تندروهای اسلام و غیره که آسیب جدی و اصلی است.

و) تبلیغات سخت و گسترده ی خشن به عنوان نماد مدرنیته و جازدن حجاب به عنوان عنصر عمد عتیق.

ز) از همه بدتر ، دولتی کردن حجاب و تبلیغ حجاب و دور کردن مردم از صحنه ی اصلی موضوع.

ر) به فساد کشیدن جامعه اسلامی تا بتواند بر مردم به راحتی حکومت کنند.

م) سوق دادن مردم به سوی بی حجابی و شهوانی جسمی و دور کردن آنها از انسانیت.

در جامعه ما که حجاب از آن رنج می برد

الف) آزاد نبودن حجاب و در هم آمیختگی مؤمن و مشرک با انتخاب اجباری یک نوع حجاب.

ب) محجبه بودن به عنوان یک امر دولتی و سیاسی به جای شخصی بودن و انتخاب بر اساس معرفت به عبارتی ، انتخاب حجاب و پوشش بیشتر امری اداری و سیاسی است تا فردی و معرفتی. این است که دوغ و دوشاب یکی شده و مؤمن و کافر و ولگرد و با حیاء همه تقریباً یک نوع حجاب می پوشند.

چادر یا مانتو معلوم نیست که پوشنده های آن به آن اعتقاد دارند یا نه.

با وضع امروز حجاب در جامعه ، متأسفانه  همه متهم اند چون خوب و بد از هم قابل تشخیص نیست معلوم نیست کسی که در زیر چادر است یا در زیر ریش آیا به آن اعتقادی دارد یا از آن برای اغراض شیطانی
سوء استفاده می کند؟

کسی که چادر پوشیده آیا همان فاطمه گونه ای است کهحجاب معرفت به تن دارد یا فاحشه ای که به نام حجاب جنایت خود را پنهان کرده است تا مردم را گول بزند و به کار خود بپردازند.

علاوه بر استفاده ابزاری از حجاب اعتبار صاحب آن زیر سؤال می رود و کسی نمی تواند قسم بخورد که زیر چادر هر که هست نجیب  و عفیف و پاک است و این برای حجاب آسیبی وحشتناک است در چنین شرایطی حجاب نه تنها اصلاح کننده و محافظ نیست بلکه به شدت رواج دهنده ی ریا ، فساد ، فرصت دهنده به کلک بازان و موجب تمسخر دین اسلام و فرهنگ ایرانی است.

از این فرضیه ها می توان فهمید اگر حجاب آزاد بود و هر کس بر اساس شأن خود پوشش مناسب خود را انتخاب می کردمعلوم بود که کی اهل چادر و حجاب و ریش است و کی نیست! البته معلوم نیست در صورت تحقیق این فرضیه فلسفه ی حکومت اسلامی و دولت اسلامی چه می شود.

به هر عنوان ، حجاب امری انسانی ، عقلانی و اخلاقی است و برای انسان در هر جای دنیا ، انسانیت می آورد و این اصل خدشه ناپذیر است. حجاب و عفاف ، مخالف و در برابر بی بند و باری قرار می گیرد و مبارزه ی این دو پایان ناپذیر است. البته در جامعه ما ایرانیان نسبت به رعایت دستورات اخلاقی دین اعم از پوشش حجاب نحوه رفتار ساده زیستی دوری از تجملات و هر چیزی که حیطه حریم اخلاقی اسلامی مربوط می شود دچار نقصان است بر همین اساس در زندگی روزمره اجتماعی رفتار عرض غیراخلاقی زیاد هست که نمونه آن وضعیت نامناسب پوشش و رفتار برخی از دختران و پسران است که برای جلوگیری از آن باید از روی آیین نامه حجاب و عفاف کار شود.

نمی دانم چرا بعضی از زنان و دختران خود را بازیچه دست غربی ها کرده اند و به حرف های آنان گوش می دهند که حجاب بد است آیا برده ی دست غربی ها خوب است یا بنده ی خالص و پاک خدا.

حضرت محمد (ص) می فرماید: خدا حیا و پوشش بندگانش را دوست دارد پس ما باید رضای خدا را به جا بیاوریم نه رضای غربی ها را.

پوشش و حیا تفکیک ناپذیرند و تا جلوه ای از حیا در زنی وجود داشته باشد پوشش او نیز با جدیت مراعات
می شود.

زنانی که اسرار زیبایی های جسمانی خود را به نمایش گذاشته اند و جامعه را به فساد سوق می دهند پرده ی بین خود و خدا را دریده اند و زن بدحجاب از القائات بی اعتبار شیطان ست.

بدحجابی از آفات پاکدامنی به شمار می رود و اساساً زنان پاکدامنی که از موقعیت سالم روحی برخوردارند از گناهان جنسی پرهیز دارند و بی حجابی یک انحراف جنسی است.

حضرت علی می فرماید: کسی که پاکدامنی پیشه کند گناهانش کم و در نزد خدا منزلتی عظیم دارد
بی خیالی زنان و دختران جوان غالباً از دوستان بی حیا ، فیلم های مبتذل ، ماهواره ، جهل به ارزش والای عفت و حیاء و فرهنگ اقوام و خانواده به ویژه روحیه مادر و پدر سرچشمه می گیرد. مسائل تربیتی و اخلاقی از ظرافت خاصی برخوردار است و از سنین پایین شکل می گرد این اشتباه بزرگ است که به مسائل تربیتی مربوط به شرم و حیای دختران تا 9 سالگی توجه نشود حجاب یک فرهنگ است که از سالیان قبل از تکلیف باید مورد توجه و ممارست قرار گیرد.

در هر صورت از جمله ریشه ها و مبانی خودنمایی و بدحجابی زنان ضعف ارزشمند حیا است صفتی که وجود آن به زن ارزشی بزرگ می بخشد و فقدان آن او را از خاک پست تر می سازد.

شیطان همه را به یک راه منحرف نمی سازد بلکه هر کس را با توجه به برخورداری ها و نوع هوسی که دارد از راه خدا دور می کند.

یکی دیگر از ریشه های بدحجابی و خودنمایی دختران و زنان سلامت اعضای خاواده ، فامیل و دوستان است چه بانوانی که به خاطر سلامت نفسی که دارند می خواهند از حجاب دینی کامل برخوردار باشند اما راه زنان راه خدا به آنها شبیخون می زنند و زبان به ملامت می گشایند. ریشه اصلی سلامت اکثر این افراد هواهای نفسانی آنهاست زیرا با بیحجابی و خودنمایی زنان و دختران بهتر می تواندن به لذت های مشروع خود دست یابند. مدگرایی در جامعه نتیجه غلبه شهوت و تنوع طلبی افراطی است که فراموشی دین و عقل را به همراه دارد. شهوت لباس ، زنان و دخترا مدگرا را به اسارت مدسازان در آورده است آیا مسئولیت انسانی آرمان الهی ، سعادت اخروی و بسیاری از حقایق و ارزش های الهی و خلاصه هدف آفرینش آدمی و جهان پس از مرگ چه خواهد شد؟ زنان غربی این زندگی را طی کردند و نتیجه آن چیزی جز سقوط آنها نبود.

وضعیت پوشش در غرب به درجه وقاحت ابتذال و بی شرمی رسیده است آنها مسئله حیا را به کلی از اخلاقشان محو و نابود کرده اند و آن را یک چیز بی معنی و بیهوده می دانند و با افکار جدید می گویند حیا در انسان یک غریزه طبیعی نبوده بلکه ثمره و نتیجه عادات لباس پوشیدن است و با همین افکار جامعه را به فساد و نابودی کشانده اند تا ستمگران بهتر بتوانند بر مردم حکومت کنند.

بی حجابی حیا وشرم را از بین می برد ، حیا و شرمی که از ضروریات فطرت یک زن بوده و از جمله مسبب تشکیل دهنده ایمان  به شمار می آید و بی حجابی در یک زن باعث نقص در ایمان او و خروج از فطرتی که با آن خلق شده است می گردد. چرا زنان با بی حجابی از خانه بیرون می آیند و با راه رفتن های بی حیایی دل مردان را می ربایند و جامعه را به سوی فساد می کشانند این همان بی ایمانی است که جامعه را فرا می گیرد.

اختلاط زنان و مردان و آمیزش آنان با همدیگر شری است عظیم و بلایی بس بزرگ که در این ایام جامعه ما را فرا گرفته است و بدون رعایت شئونات اسلامی میل به رفتار های غربی دارند آیا نمی توان جلو آنها را گرفت و جامعه را نجات داد حکم پوشش از جانب اسلام برای زن به خاطر مصالح اجتماعی است و بدان جهت که مفاسدی را به وجود نیاورد. دین اسلام دینی است که زنان و دختران تحولی شگرف در خود ایجاد کردند و نگاه جهان بینی ارزش ها و رفتارشان از طریق آن دگرگون شد.

هدف اسلام از تشریح حجاب تحکیم بنیاد مقدس خانواده و جلوگیری از انحرافات جنسی و عوارض سوء ناشی از آن تأمین سلامت و امنیت اجتماعی ، کمک به پاک سازی محیط و کاهش مفاسد اخلاقی است و این مقدار محدودیت نه تنها به زیان بانوان نیست بلکه به نفع بانوان و فرزندان و شوهران آنان و سایر افراد اجتماع تمام خواهد شد.

با توجه به این که زن و مرد دو رکن مهم اجتماعند و سعادت و آرامش و آسایش فردی آنان تا حد زیادی به سلامت امنیت و پاکی محیط زندگی شان بستگی دارد ، تأمین سلامت ، امنیت و پاک سازی محیط مفاسد ، برعهده خود آنان نهادده شده و باید در این باره شریک مساعی و همکاری کنند.

حجاب خود واجب شرعی و عبادت است و رعایت آن موجب اجر و پاداش بزرگی است. با پوشیدن حجاب در حال عبادت هستید چون همانا پوشیدن حاب در راه خدا است. به خصوص که هم اکنون دشمنان اسلام تمام تلاش خود را برای کنار گذاشتن حجاب زن مسلمان و عملی شدن این پدیده شوم به کار گرفته اند.

رعایت حجاب ، زن ها را از شرارت های زیادی مانند نگاه های بد ، ملاقات ، تماس ، تسلط شیاطین محفوظ می دارد و منحرفین چشم طمع به او نمی دوزند پوشش حجاب دلیل عفت و پاکی زن و قوت دین وعقل او و دوری از شبهات است و این موارد برای مرد مهمترین صفات انتخاب همسراست.

 

نتیجه گیری

یکی از راه های جلوگیری از آسیب های اجتماعی رعایت عفاف و حجاب زن است.

در جامعه اسلامی باید زنان حجاب را رعایت کنند اگر در جامعه ای حجاب و پوشش رعایت شود جامعه دچار لغزش و فساد اجتماعی نمی شود و جامعه ای پاک و خوب بوجود می آید حجاب و عفاف بیهوده نیست دارای مصلحتی فردی ، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی است که مورد توجه خدای بزرگ است. حجاب انسان را از شهوات و نفی هر گونه وابستگی به فساد جلوگیری می کند و انسان را به رشد و کمال می رساند.

حجاب و عفاف چشن دشمنان را کور و آنها را نابود می کند و تلاش آنها برای مبارزه با حجاب را رد
می کند و نمی توانند به اهداف خود برسند.

حجاب برای زن یک سنگر است که در پس آن سنگر می تواند از دین و آرمان های خود دفاع کند.

حجاب و عفاف پدیده مذهبی ارزشی مهم در تعالیم اسلامی است و توجه به زمینه های فرهنگی ، اجتماعی به عنوان بستر آن بسیار شایسته و لازم است.

حجاب باعث می شود امنیت چشمی ، گوشی ، زبانی در بین جامعه حاکم باشد ریشه های دوستی واقعی و اعتماد در بین مردم گسترش یابد و انسانها به انسانیت خود نزدیک و نزدیکتر شوند حجاب باعث می شود عفت و پاکدامنی گسترش پیدا کند موجب می شود حریم امن و خصوصی افراد مورد تعرض قرار نگیرد و جامعه پاک و سالم باشد و از فساد جلوگیری شود و خانواده تحکیم بیشتری پیدا کند و با دلگرمی زندگی ادامه یابد.

هدف اسلام از تشریع حجاب تحکیم بنیاد مقدس خانواده و جلوگیریاز انحرافات جسمی و فساد جامعه و عوارض سوء ناشی از اختلالات جنسی و تأمین سلامت و امنیت اجتماعی و کمک به پاک سازی محیط و کاهش مفاسد اجتماعی است و بالا بردن احترام زنان در جامعه است.

بی حجابی باعث می شود جامعه به سوی فسادو لاابلی هدایت شود و جامعه دچار هرج و مرج و پر از فساد شود وهیچ زنی امنیت اجتماعی نداشته باشد و استکبار به اهداف شوم خود برسند که همانا دشمنی با اسلام و جامعه مسلمانان است.

بی حجابی جامعه را آلوده می سازد و فساد را گسترش می دهد و مغزها را از خود بی خود و گمراه
می سازد و به شخصیت پاک زن لطمه وارد می کند و ارزش اجتماعی او را از بین می برد.

بی حجابی خواسته های نفسانی را تحریک می کند و غریزه جنسی بر عقل غلبه می کند و جلوی سنت پیامبر که همانا ازدواج است را می گیرد.

بی حجابی باعث می شود شهوات حیوانی بر انسانی غلبه کند و حیا و عفت در بین زنان و مردان از بین برود و آسایش را از جامعه سلب کند و بی بند وباری و آزادی جنسی را رایج کند و بیماری های مسری ، اختلالات عصبی و روانی و ناهنجاری های جسمانی و روانی به بار آورد.

بی حجابی باعث می شود آمار طلاق بالا برود و خانواده های زیادی از هم گسیخته شوند و فرزندان نامشروعی به جامعه تحویل داده می شود که جامعه را به فساد کلی می کشاند.

بی حجابی باعث می شود فساد پنهانی به فساد و بدکاری و علنی تبدیل شود وبه صورت امری آزاد انجام گیرد و آزادی جنسی و محبت از شخص به شخص دیگیر در ذات خود محبت واقعی را از بین ببرد.

پس حجاب و عفاف جامعه ی خوب و پاک زندگی شیرین و خانواده های خوب را از پس دارد و
بی حجابی جامعه را به نابودی می کشاند که زندگی در آن محال خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

[ یکشنبه بیستم آذر ۱۳۹۰ ] [ 14:37 ] [ ناصر منصوری سیس ] [ ]
.: Weblog Themes By SibTheme :.

درباره وبلاگ

تعلیم و تربیت باید در جهت انسان سازی باشد نه پرورش انسان نماهای تحصیل كرده ...

با ما در تماس باشید
naser.mansori.2011@gmail.com
امکانات وب